Clubreglement

1. Algemeen

1.1. Per seizoen betaal je lidgeld aan de club Ons Genoegen Vorselaar. Het bedrag wordt jaarlijks door het jeugdbestuur vastgelegd. Hiermee betaalt de club het lidmaatschap van de speler bij de KBVB en de verzekering

1.2. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het jeugdbestuur en is gedifferentieerd volgens leeftijd. Voor de min 5 jarigen wordt eveneens een lidgeld gevraagd, deze spelertjes kunnen nog niet bij de KBVB aangesloten worden, en zo moet de club hier een extra verzekering voor afsluiten. Voor meerdere kinderen uit één gezin, worden er kortingen op het lidgeld toegestaan. De speler brengt wel een eigen trainingsbal mee naar de trainingen. Lidgelden worden niet terugbetaald nadat het nieuwe seizoen begonnen is.

1.3. Vanaf de scholieren (U17) ontvangt U na betaling van je lidgeld een spelerskaart. Deze kaart geeft u recht op vrij toegang bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en van alle andere jeugdwedstrijden. Gelieve deze steeds te tonen als men er om vraagt, zo niet moet u toegangsgeld betalen

1.4. Je dient elke wedstrijd je gekregen clubkousen bij te hebben (hygiënische reden). Elke speler zorgt ook voor zijn eigen trainingsbal. Bij duiveltjes (U7,U8,U9), de preminiemen (U11) is dit bal nr.3, bij de miniemen (U13) en knapen (U 15) is dit bal nr.4, de andere ploegen spelen met een nr. 5

1.5. Elke speler en ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van deze speler worden geacht kennis te hebben genomen van het clubreglement, dit zal ook te lezen zijn op de site.

1.6. Bij problemen kan er steeds contact opgenomen worden met de ombudsman, zijn naam en telefoonnummer kan je op de site terug vinden.

1.7. Het reglement kan door het jeugdbestuur gewijzigd worden. Elke wijziging zal gepubliceerd worden op de site van de club.

2. Gedrag en regels bij trainingen en wedstrijden

2.1. Onderstaande regels zijn geldig voor elke jeugdspeler. Per ploeg zal elke trainer zijn eigen visie en leefregels meedelen in verband met: * de trainingsuren * het tijdstip van aanwezigheid bij wedstrijden * het verwittigen van trainer of afgevaardigde als je niet in staat bent aanwezig te zijn op een training of een wedstrijd * eventuele andere richtlijnen of aanvullingen per trainer

2.2. Bij de trainingen ben je 15 minuten voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig. Na de training krijg je maximum 20 minuten de tijd om te douchen. Nadien worden de kleedkamers door de spelers gereinigd (eventuele water en slijk wegtrekken). Hiervoor kan de trainer een beurtrol opstellen. De trainer blijft bij de spelers tot de kleedkamers in orde zijn. Hij verlaat als laatste de kleedkamers.

2.3.Zorg dat je voetbalschoenen steeds gepoetst zijn. Zorg voor aangepast schoeisel naargelang de weersomstandigheden. Van duiveltjes tot knapen zijn vanuit de KBVB schoenen met vaste studs verplicht.

2.4. Breng je trainingsbal mee naar de training. Merk hem en draag er zorg voor.

2.5. Scheenbeschermers zijn verplicht! Ook op training!

2.6. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen naar de training of de wedstrijden. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal ervan.

2.7.Laat de kleedkamers steeds netjes achter. Alle vuil (flessen,bekertjes, tapes...) worden in de vuilbakken gedeponeerd. De kleedkamers zijn geen speelkamer. Er wordt dus niet met de bal binnen in de kleedkamer gespeeld.

2.8. Doe je voetbalschoenen buiten uit. Reinig ze aan de borstels of rooster. Er worden geen voetbalschoenen gereinigd onder de douches. Er wordt ook niet met beslijkte kledij onder de douche gegaan.

2.9. Let op met piercings, oorbellen en andere sieraden. Laat ze bij voorkeur thuis. Draag deze nooit op training of tijdens wedstrijden. Het is verboden deze te dragen tijdens trainingen en wedstrijden. Ze kunnen ernstige kwetsuren veroorzaken en deze worden door de KBVB niet vergoed.

2.10 Draag zorg voor je kledij. Tracht deze te merken, dit om eventuele kwijt geraakte stukken terug aan de eigenaars te bezorgen en om alle misverstanden te vermijden. De kledij is eigendom van de club en blijft eigendom van de club.

2.11.Na de training helpen de spelers de trainer met het materiaal terug in het materiaalhok te plaatsen, indien de trainer dit vraagt.

2.12. Span je steeds in. Voetbal is een spel, maar vat dit ernstig op. Luister naar je trainer, afgevaardigde en toon respect.

2.13. Gebruik een beschaafde taal. Obscene of beledigende taal is verboden.

2.14. Bij een wedstrijd zorgt de afgevaardigde voor de gepaste kledij. Na de wedstrijden wordt de wedstrijdkledij steeds rechts getrokken en ordelijk bij elkaar gelegd, zodat de afgevaardigde alles rustig kan opruimen. Je neemt wel steeds je eigen voetbalkousen mee.

2.15. Voor elke ploeg is het verplicht van je identiteitskaart bij te hebben. Niet bij is niet spelen. Voor de -12 jarigen is het verplicht (Vaclareglement) een Kids-ID te hebben. Deze is te bekomen bij de gemeente. Kostprijs: afhankelijk van de gemeente.

2.16. De school heeft voorrang op het voetbal. Heel vaak gaan goede resultaten op school samen met goed voetbal. Bij examens of andere schoolse aangelegenheden kan je vrijstelling krijgen van training in afspraak met je trainer. Trainers kunnen tijdens de examenperiode hun trainingen aanpassen.

3. Algemeen gedrag

3.1 Ons Genoegen verwacht van elke speler een deftig gedrag tegenover trainer, afgevaardigde, medespelers, bestuursleden, tegenstrever en scheidsrechters. De scheidsrechter is ook maar een mens en kan dus ook al eens een foutje maken. Wees steeds en overal beleefd.

3.2 Diefstal van materiaal van de club of van bezittingen van medespelers heeft een onmiddellijke verwijdering uit de club tot gevolg.

3.3 Bij opzettelijke vernielingen aan de infrastructuur van de club of de tegenstrever, of bij vernielen van materiaal, zullen de spelers of ouders voor de kosten instaan. Deze houding kan zelfs een schorsing door de club tot gevolg hebben.

3.4 Roken is ten strengste verboden binnen de gebouwen aan de sportterreinen, alsook op het terrein en de dug-out.

3.5 Gebruik, bezit of dealen van drugs is ten strengste verboden en zal door de club met een uitsluiting voorzien worden.

4. Richtlijnen voor de ouders

4.1 Lidgeld: * zie clubreglement punt 1.1 en 1.2.

4.2.Sportief: * kom je kind zoveel mogelijk aanmoedigen * laat de richtlijnen op het terrein aan de trainer over * gedraag je steeds sportief en lever zo weinig mogelijk commentaar op de scheidsrechter, de medespelers van je kind of de tegenstrever. * het kan gebeuren dat je het niet eens bent met trainer, afgevaardigde, het jeugdbestuur of de scheidsrechter. Praat dit dan rustig uit met deze mensen of via de ombudsman (zie punt 1.6).

4.3. Clubgevoel: * neem zoveel mogelijk deel aan de clubactiviteiten. Dit bevordert het groepsgevoel. Een helpende hand is ook steeds welkom. Ouders, die bereid zijn af en toe te helpen, mogen hun naam opgeven bij iemand van het jeugdbestuur.(zie ook inlichtingenfiche)
Evenementen
Geen kalenderitems gevonden
Onze hoofdsponsors
Terug naar boven