Gedragsregels

Gedragsregels voor de supporter

 1. Een goed supporter  geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer.
 4. Mag spelers positief aanmoedigen.
 5. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 6. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding  voor sancties door de club.

Gedragsregels voor de speler

 1. Volgt alle regels die omschreven staan in het reglement van OG Vorselaar
 2. Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen.(verwittigen indien afwezig)
 3. Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.
 4. Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.
 5.  Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.
 6. Uit geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde of scheidsrechters.
 7. Ruzie, pesten, beschadigingen zal tot onmiddellijke sancties leiden!!
 8. Drugs, alcohol en roken zijn verboden zowel op als naast het voetbalveld, in de kleedkamers.
 9. We verwachten dat elk lid zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt het imago van de club hoog.
 10. Onsportief gedrag en/of rode kaarten voortvloeiend uit onsportief gedrag (natrappen, opzettelijke elleboogstoot, kritiek op de scheidsrechter, racistische uitspraken naar de tegenstander, ...) kunnen, na overleg, door het jeugdbestuur extra bestraft worden. Alle
 11. boetes die daaruit voortvloeien moeten door de betrokken partij aan de KBVB zelf vergoed worden.
 12. Om deel te nemen aan voetbaltrainingen of -wedstrijden buiten de club, moet je altijd de toestemming vragen aan de jeugdcoördinator.

 

Gedragsregels voor Trainer

 1. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 2. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 3. Brengt spelers passie bij voor het spel.
 4. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, kegeltjes, doelen, enz) 
 5. Zorgt dat het veld na de training (op tijd) vrij is.
 6. Bepaalt de opstelling van het team en coacht zijn elftal Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
 7. Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van zijn team. • Het opruimen van de doelen organiseert als er geen training/wedstrijd meer is.
 8. Organiseert het schoonmaken van de kleedkamer(s) na de trainingen.
 9. Deel neemt aan de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 10. Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..
 11. Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 12. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging

Gedragsregels voor de Afgevaardigde

 1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 2. Heeft respect voor trainers, spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 4. Ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter.
 5. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 6. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 7. .Neemt deel aan de vergaderingen afgevaardigden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 8. De teamkleding bewaakt.
 9. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
 
 
Evenementen
Geen kalenderitems gevonden
Onze hoofdsponsors
Terug naar boven