Sportief beleid

Missie OG Vorselaar

Jeugdvoetbal is in de eerste plaats het opleiden van jonge spelers tot zo compleet mogelijke voetballers.
Wij willen ook het sociale aspect benadrukken.  Het woord respect staat hierbij centraal, respect voor anderen, voor accommodaties en voor de voetbalsport.
 
Algemene doelstellingen OG Vorselaar
 
· Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer
· Een maximale doorstroming creëren naar de A-kern.
· 2-3 jongeren per jaar laten doorstromen naar de A-kern.
· Een bezetting van 70 % spelers uit de eigen opleiding in de A-kern
· Voetbalplezier gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving.
· Voetballers de kans geven om op hun eigen niveau te voetballen(provinciaal—regionaal).
· Een herkenbare, aanvallende voetbalstijl spelen.
· Een vereniging zijn waar mensen graag lid van zijn.
· Spelers sociale waarden bijbrengen(RESPECT)
· Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak
 

Visie op jeugdvoetbal

Wij als club willen de jeugdspeler maximale kansen geven om zich te ontplooien, als voetballer en als persoon. Sportiviteit, verdraagzaamheid, vriendschap, respect, doorzettingsvermogen en teamspirit dragen wij hoog in het vaandel. Dit uit zich in de 10 clubafspraken, die gekend zijn doorheen heel de club en die door alle leden gerespecteerd worden.
 
Het doel van onze opleiding is absoluut niet om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen, wel om jeugdspelers stappen te laten zetten in hun ontwikkeling. De wedstrijd is een middel om dit te realiseren en zeker geen doel op zich.
We zijn ervan overtuigd dat we dit het best kunnen verwezenlijken door techniek als sleutelwoord te hanteren. Hieraan willen we werken door jeugdspelers zo veel mogelijk balcontacten te gunnen. 1-1 duels en individuele technische oefeningen vormen de basis hiervoor. Het is eveneens cruciaal om dit zo vaak mogelijk in wedstrijdsituaties aan te bieden,  ook op training of tijdens de opwarming naar een wedstrijd. Plezier beleven door zo veel mogelijk speelse oefeningen met de bal is ons uitgangspunt. Een enthousiaste trainer die spelers uitdaagt en stimuleert speelt een belangrijke rol.
Om tot een herkenbare manier van spelen te komen, zullen bepaalde principes altijd hetzelfde zijn. Zo spelen onze elftallen steeds zonevoetbal. Dat is ons spelconcept waarbinnen meerdere spelsystemen mogelijk zijn.
De jeugdtrainer is de belangrijkste persoon in heel deze visie. We willen trainers stimuleren om de trainerscursus te volgen en we willen ze ondersteunen vanuit een sportieve cel. De trainer heeft oog voor de totale ontwikkeling van de speler en is ervan bewust dat klassementen van ondergeschikt belang zijn.
 

 
Evenementen
Geen kalenderitems gevonden
Onze hoofdsponsors
Terug naar boven