Wat te doen bij een ongeval?

PROCEDURE ONGEVALLEN 2017 – 2018.

 

Hieronder vind je alles terug wat je nodig hebt bij een voetbalongeval of -blessure

WAT DOE JE BIJ EEN BLESSURE?

STAP 1

Laat je bijstaan door je afgevaardigde of trainer tijdens wedstrijden/trainingen, print het aangifteformulier af samen met de fiche sportblessure en raadpleeg een dokter naar keuze.

STAP 2

Breng een ingevulde ongevalsaangifte binnen bij secretaris Nic Weuts binnen de 3 dagen na 1ste consultatie. (enkel bij acute kwetsuren). (OPGELET: Je mag dit ook in de brievenbus van OGV aan de kantine deponeren! Stuur dan best ook even ter bevestiging een mail aan gc@ogvorselaar.be of een sms op 0477 469413)

1° “Aangifte van ongeval” , te bekomen op het secretariaat of bij je afgevaardigde, moet VOLLEDIG ingevuld worden vooraleer het op de club kan worden ingediend. Speciale aandacht voor : – klevertje van het ziekenfonds. – plaats, datum en omstandigheden van het ongeval. – student, arbeider, enz… Het formulier binnen de 3 kalenderdagen terug bezorgen op de club.

2° Het “medisch getuigschrift”(op de achterzijde) laten invullen door de behandelende geneesheer. Speciale aandacht voor : Punt 4 : “ kiné nodig en aantal zittingen”. ZEKER INVULLEN anders zal geen teruggave van de kosten gebeuren!

3° Fiche sportblessure laten invullen door de dokter en samen met het formulier “Aangifte van ongeval” binnen brengen bij Nic Weuts.

STAP 3

Behandel de kwetsuur volgens advies van dokter en/of kinesist.
BELANGRIJK: behandelingen bij kinesist worden pas terugbetaald nadat ze zijn goedgekeurd door de KBVB-verzekering! (zie achterzijde van aangifteformulier, punt 4).

Alle dokters briefjes en getuigschriften kiné/radio/…. eerst bij de mutualiteit indienen. Zij geven U een attest van de door hen betaalde kosten. Binnen de 2 à 4 weken ontvangt de speler, via de club, het ontvangstbewijs van de K.B.V.B. met aangiftenummer en herstelformulier.

STAP 4

Bezorg eerst het afschrijvingsformulier (dat u per post ontvangt van de KBVB) terug aan secretaris Nic Weuts. Zonder dit formulier bent u niet speelgerechtigd en bijgevolg ook niet verzekerd.

STAP 5

Hervat de training eventueel met aangepast programma in samenspraak met de trainer. Doe minimaal één volledige training met de groep

STAP 6

Ga zelf of laat je ouders langs het ziekenfonds om een eindafrekening op te stellen. Verzamel vooraf al de bewijzen van consultaties, facturen van ziekenhuis e.d. en de eindstatus.
Bezorg deze stukken aan secretaris Nic Weuts. Wij zorgen voor de verzending aan de K.B.V.B..

Bij volledige genezing vult de behandelende geneesheer het formulier in. U kan dit formulier, samen met het attest van het ziekenfonds terug binnenbrengen op het (jeugd)secretariaat (rekeningnummer bijvoegen). De terugbetaling geschiedt, na ontvangst op de K.B.V.B. , binnen de eerste 2 maanden.

LET OP!!! Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden!!!
 

SPECIALE AANDACHT!!!! 

Laattijdige en onvolledige aangiften worden GEWEIGERD door de K.B.V.B.
 

1 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend. Kiné – zorgen dienen vooraf worden aangevraagd (zie punt 7c). Voorwaarde : INACTIVITEIT VAN MINSTENS 15 DAGEN!!! Ook bijkomende kiné – zorgen moeten aangevraagd worden : kopie van het voorschrift van de dokter TIJDIG op het secretariaat indien a.u.b. De K.B.V.B. komt pas tussen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om toelating.
 

De facturen (dokter, labo, ziekenhuis enz…) dienen EERST betaald te worden door de speler/patiënt. De ORIGINELE FACTUREN + DE BETALINGSBEWIJZEN worden daarna binnengebracht op de club.
 

ERNST VAN HET ONGEVAL 

Indien ernstig genoeg : vragen om dit te vermelden op het scheidsrechtersblad

Indien niet zo ernstig : per dossier wordt ongeveer 10€ dossierkosten ingehouden door de K.B.V.B. Indien de verwachte medische kosten (remgeld) lager zouden zijn, is het indienen van een dossier niet nodig
 

Hieronder vind je het formulier voor ongevalsaangifte terug en een fiche die je door de dokter moet laten invullen betreffende je blessures en de verwachte periode van inactiviteit.Ongevalsaangifte KBVB

Fiche Sportblessure
Evenementen
Geen kalenderitems gevonden
Onze hoofdsponsors
Terug naar boven